Chương trình đào tạo

05 KHOÁ HỌC DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BẢO HIỂM – CHỨNG KHOÁN

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

 • Thúc Đẩy Doanh Số Bằng Ai
 • Trải Nghiệm Khách Hàng Thời Công Nghệ
 • Lãnh Đạo Chuyển Đổi
 • Chuyển Đổi Tư Duy
 • Tư Duy Thiết Kế

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • Bổ sung luật tài chính , ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán
 • Tư duy thích ứng với môi trường kinh doanh mới
 • Tăng doanh thu và hiệu quả
 • Tăng kỹ năng quản lý hiệu quả

NODEX KHÁC BIỆT

 • Nội dung được xây dựng dành riêng cho doanh nghiệp
 • Đội ngũ giảng viên hơn 20 năm kinh nghiệm
 • Chương trình đào tạo Quốc tế từ Canada của PECB

Vì sao nên chọn NodeX?

Tác giả: NodeX