Báo chí và truyền thông

 Nhân sự là cốt lõi của hoạt động quản trị. Để tồn tại và phát triển không có con đường...
Các doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực trước bài toán giữ chân nhân tài, phát triển nguồn lực...
Những lý do khiến nhân sự trong ngành bất động sản có xu hướng nghỉ việc cao là chính sách lương...
Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, nguồn nhân lực được xem là yếu tố tiên quyết...
Tham dự chương trình Toạ đàm "Kết nối đào tạo với tuyển dụng" sáng 9-11 do Báo Người Lao Động...