Khoá đào tạo kỹ năng mềm khác

Khoá đào tạo kỹ năng mềm khác

Các khoá đào tạo kỹ năng mềm tại NodeX được xây dựng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Hướng tới đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung và chuyên viên trong các tổ chức, nhằm giúp họ cải tiến kỹ năng mềm hiệu quả phục vụ triển khai công việc chất lượng cao dành cho doanh nghiệp.

Khoá học "Kỹ năng giao tiếp"

Khoá học "Kỹ năng giao tiếp"

Bạn cần cải thiện những kỹ năng làm việc nhóm như Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng hợp tác để quản lý được hiệu quả công việc?

Khoá học "Kỹ năng đàm phán"

Khoá học "Kỹ năng đàm phán"

Đối với nhiều chuyên gia, kỹ năng thách thức nhất trong kinh doanh là đàm phán. Điều này có thể là do nó có yếu tố xung đột, cạnh tranh và mặc cả mà nhiều người cảm thấy không thoải mái. 

Khoá học "Kỹ năng thuyết trình"

Khoá học "Kỹ năng thuyết trình"

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một kỹ năng mềm quan trọng và cần thiết đối đặc biệt với các bạn làm kinh doanh.