CETA giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

CETA giúp gì cho

doanh nghiệp của bạn?

Nhiều công ty kỳ vọng vào một đội ngũ nhân sự có năng lực và chuyên nghiệp mang lại nhiều thuận lợi cho việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và tác động tích cực đến sự phát triển của tổ chức.

 

Tuy nhiên, thực tế là nhiều công ty đã không thể đặt mục tiêu và thực thi mục tiêu về việc xây dựng một không gian đào tạo chuyên sâu, đặc biệt là khi gặp hạn chế với nguồn ngân sách eo hẹp. Vấn đề được chú ý nhất là  tầm quan trọng của chiến lược đào tạo, lập kế hoạch các chương trình hành động chi tiết, được kiểm soát, giám sát và chấm điểm định kỳ, đánh giá kết quả họp tập và lộ trình thăng tiến cho nhân sự là điều mà nhiều công ty KHÔNG thể thực hiện.

 

Để triển khai được một nguồn nhân lực chất lượng - đáp ứng mục tiêu kinh doanh, hãy cùng với sự trợ giúp của NodeX - khám phá lý do tại sao phòng đào tạo CETA lại vô cùng cần thiết trong các công ty hiện nay.