Dịch vụ đại sứ nhân sự HRA

Đại sứ nhân sự là một dịch vụ chuyên biệt và duy nhất tại NodeX, được xây dựng và thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia tâm lý của NodeX nhằm đem đến cho doanh nghiệp một đại sứ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

 

Nguồn nhân lực vẫn được các doanh nghiệp coi là nguồn lực quan trọng nhất. Trong một thị trường cạnh tranh, các doanh nghiệp luôn cố gắng chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Khi một doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành những kỳ lân, những tập đoàn lớn mạnh hay một mục tiêu phát triển bền vững, họ sẽ quan tâm đến "Bộ ba hấp dẫn" - một nơi đầu tư hấp dẫn - một nơi mua sắm hấp dẫn - một nơi làm việc hấp dẫn. Và để trở thành một nơi làm việc hấp dẫn thì tiêu chí về chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người lao động là tất yếu. Với mong muốn song hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một nơi làm việc hấp dẫn, Đại sứ nhân sự của NodeX sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ để đảm bảo đội ngũ nhân sự của tổ chức sẽ được chăm lo sức khoẻ tinh thần một cách tận tâm và chuyên nghiệp, góp phần vào thành công của doanh nghiệp.

ĐẠI SỨ NHÂN SỰ
ĐẠI SỨ NHÂN SỰ Premium
Hội nhập và chia sẻ văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng chương trình truyền thông nội bộ - gắn kết nhân viên.
Khảo sát và đo lường sức khỏe tinh thần.
Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Chương trình tư vấn tâm lý định kỳ.
Khảo sát và đánh giá trải nghiệm của nhân viên.
Hotline đại sứ nhân sự qua Telegram, Zalo, Email.

Lợi ích của

Đại sứ nhân sự HRA

Với dịch vụ Đại sứ nhân sự, doanh nghiệp bạn sẽ nhận được các lợi ích sau:

Lợi ích của Đại sứ nhân sự HRA
Lợi ích 01
Lợi ích 01

Dịch vụ Đại sứ nhân sự của NodeX sẽ giúp doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người lao động.

Lợi ích 02
Lợi ích 02

Tiết kiệm đến 54% chi phí

Lợi ích 03
Lợi ích 03

Tăng sự gắn kết và gắn bó của nhân sự, giảm tỷ lệ nghỉ việc.

Lợi ích 04
Lợi ích 04

Đại sứ nhân sự của NodeX được thực hiện và triển khai bởi đội ngũ chuyên gia tâm lý Việt Nam, cam kết đem đến Dịch vụ tốt nhất dành cho doanh nghiệp