Đào tạo bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Đào tạo bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Đối với mỗi doanh nghiệp, khách hàng luôn được coi trọng và được đặt ở vị trí quan trọng nhất, khách hàng không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển, khách hàng còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh được với những đối thủ nặng ký trên thị trường. Do đó, hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng luôn là nhiệm vụ tất yếu để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Với phương châm kinh doanh của NodeX, khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm và phục vụ hơn cả mong đợi, do đó, chúng tôi đã xây dựng những chương trình đào tạo xoay quanh khách hàng như kỹ năng bán hàng, kỹ năng bán hàng trên mạng xã hội, kỹ năng chăm sóc khách hàng, thể hiện sự thấu hiểu của NodeX dành cho doanh nghiệp

Kỹ năng bán hàng online 4.0

Khóa học

"Kỹ năng bán hàng online 4.0"

Kỹ năng bán hàng online 4.0 là khóa học trong chuỗi các chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng/bán hàng qua điện thoại

Khóa học "Chăm sóc khách hàng"

Chăm sóc khách hàng hiện nay đang là một bộ phận quan trọng của mỗi doanh nghiệp.