Đào tạo quản lý cấp trung

Đào tạo quản lý cấp trung

Đội ngũ quản lý cấp trung luôn là đội ngũ tạo ra nhiều giá trị và được đặt nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của tổ chức. Nhiều quản lý cấp trung được phát triển lên từ các chương trình phát triển nhân tài trong doanh nghiệp, tận tâm và có cống hiến lâu năm, có những kỹ năng cứng tốt nhất, tuy nhiên, thực tế không phải quản lý nào cũng rèn luyện được những kỹ năng mềm cần thiết phục vụ công tác quản lý và đem lại hiệu quả cao trong công việc. Thấu hiểu những hạn chế này, NodeX đã xây dựng chương trình dành riêng cho Quản lý cấp trung chuyên nghiệp và hiệu quả

Khoá học "Người truyền lửa kỷ nguyên 4.0"

Khoá học “Lãnh đạo kỷ nguyên 4.0”

Khoá học “Lãnh đạo kỷ nguyên 4.0” của Nodex được xây dựng trên thực tế kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp kết hợp với bộ môn Tâm lý học.

Khoá học "Trí tuệ cảm xúc dành cho Nhà quản lý"

Khoá học “Trí tuệ cảm xúc

– Quản trị hiệu quả”

Khoá học “Trí tuệ cảm xúc – Quản trị hiệu quả” của Nodex được xây dựng trên thực tế công tác quản lý kết hợp với bộ môn Tâm lý học.

Khoá học "Quản trị tài chính cho Nhà quản lý"

Khoá học “Quản trị tài chính

cho nhà quản lý”

Khoá học “Quản trị tài chính cho nhà quản lý” của Nodex được xây dựng trên thực tế kinh nghiệm quản trị.