Khoá học "Quản trị tài chính cho Nhà quản lý"

Khoá học “Quản trị tài chính cho nhà quản lý” của Nodex được xây dựng trên thực tế kinh nghiệm quản trị. Mọi quyết định mà một nhà quản lý đưa ra đều có ý nghĩa tài chính đối với một tổ chức. Nếu hiểu biết và thành thạo các kỹ năng tài chính cơ bản đó, người quản lý có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và có lợi cho doanh nghiệp và ngược lại. Để mang lại thành công cho tổ chức, tất cả các nhà quản lý phải có kỹ năng quản lý tiền bạc vững chắc và kiến thức tài chính như lập ngân sách, đầu tư và quản lý tài chính.

Mục tiêu khoá học

Nắm rõ khái niệm quản lý tài chính cá nhân và quản lý tài chính tổ chức 

Sở hữu công cụ quản lý tài chính, giao việc, đánh giá hiệu quả công việc

Thiết lập mục tiêu tài chính cho dự án công nghệ hoặc mục tiêu tài chính cho nhóm/phòng ban. 

Phát triển và quản lý ngân sách tài chính cho nhóm/phòng ban 

Cải thiện kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp thông qua những thông tin tài chính và lập mục tiêu

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học