Dịch vụ đại sứ nhân sự HRA

Dịch vụ đại sứ nhân sự HRA

Đại sứ nhân sự là một dịch vụ chuyên biệt và duy nhất tại NodeX, được xây dựng và thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia tâm lý của NodeX nhằm đem đến cho doanh nghiệp một đại sứ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

 

Nguồn nhân lực vẫn được các doanh nghiệp coi là nguồn lực quan trọng nhất. Trong một thị trường cạnh tranh, các doanh nghiệp luôn cố gắng chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Khi một doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành những kỳ lân, những tập đoàn lớn mạnh hay một mục tiêu phát triển bền vững, họ sẽ quan tâm đến "Bộ ba hấp dẫn" - một nơi đầu tư hấp dẫn - một nơi mua sắm hấp dẫn - một nơi làm việc hấp dẫn. Và để trở thành một nơi làm việc hấp dẫn thì tiêu chí về chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người lao động là tất yếu. Với mong muốn song hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một nơi làm việc hấp dẫn, Đại sứ nhân sự của NodeX sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ để đảm bảo đội ngũ nhân sự của tổ chức sẽ được chăm lo sức khoẻ tinh thần một cách tận tâm và chuyên nghiệp, góp phần vào thành công của doanh nghiệp.