Dịch vụ phòng nhân sự HRP

Dịch vụ phòng nhân sự HRP

Phòng nhân sự HRP của NodeX thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của một phòng nhân sự chuyên nghiệp như tuyển dụng, cung cấp các chính sách, thủ tục và hướng dẫn, hội nhập nhân viên, hỗ trợ thân thiện với nhân sự trong tổ chức, đảm nhiệm vai trò của một đại sứ nhân sự quan tâm chăm sóc người lao động, tổ chức các sự kiện nội bộ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các báo cáo được thực hiện đầy đủ như Tổng quỹ phúc lợi, tỷ lệ biến động nhân sự, chi phí trên mỗi nhân viên, tỷ lệ nhân viên được đánh giá hiệu suất trong năm, mức độ hài lòng của nhân viên trong tổ chức giúp cho công việc của các nhà lãnh đạo trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn hết. Phòng nhân sự HRP của NodeX cũng giải quyết những tranh chấp lao động, tư vấn cho doanh nghiệp các chính sách theo luật định, đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến lao động và bảo hiểm. Như vậy, doanh nghiệp không cần tổ chức/xây dựng hay thiết lập một phòng nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp nữa.