Emotional Intelligence (Cảm xúc trí tuệ)

CETA giúp bạn quản lý cảm xúc của chính bạn theo những cách tích cực để giảm bớt căng thẳng, giao tiếp hiệu quả, đồng cảm với người khác, vượt qua những thách thức, xoa dịu xung đột, tạo động lực làm việc cho đội ngũ.