HRM software

HRM software

Phòng nhân sự HRP của NodeX sử dụng phần mềm HRM tạo điều kiện cho việc lưu trữ dữ liệu nhân viên an toàn và hiệu quả. Với sự trợ giúp của HRMS, một đại diện nhân sự có thể dễ dàng xử lý thông tin nhân viên trên hệ thống mà không lãng phí nhiều thời gian để làm giấy tờ. Thêm vào đó, hệ thống phần mềm là một cách hiệu quả để lưu trữ và nhớ lại dữ liệu của nhân viên khi được yêu cầu, cũng như thuận tiện trong việc tổng hợp báo cáo dữ liệu nhân sự cho tổ chức.