Industry News

Đào tạo nội bộ là gì? Tầm quan trọng của đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp? Khó khăn đào tạo...
Phòng đào tạo là gì? Nhiệm vụ của phòng đào tạo? Tại sao nên chọn phòng đào tạo CETA? Cùng NodeX...
Tuyển dụng nhân sự là gì? Bật mí 6 kinh nghiệm tuyển dụng hiệu và chất lượng? Dịch vụ phòng...
Văn hóa doanh nghiệp là gì? Yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp? Dịch vụ phòng nhân sự HRP - quản...
 JD công việc là gì? Vai trò của JD công việc? Chú ý khi viết JD công việc? Dịch vụ phòng nhân sự...
Quản lý nhân sự là gì? Là một quá trình quản lý nguồn nhân lực con người tại các công ty, doanh...
Một công ty tốt sẽ biết lựa chọn phần mềm quản lý nhân sự phù hợp với đặc thù kinh doanh của...
Quy trình lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hiệu quả? Sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch tuyển...
Tuyển dụng nhân sự là gì? Một số lưu ý khi tuyển dụng nhân sự? Tuyển dụng nhân sự hiệu quả...
Đánh giá nhân sự là gì? Quy trình đánh giá nhân sự? Quản lý nhân lực tối ưu với dịch vụ phòng...
Phòng nhân sự là gì? Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào? Hãy cùng...
Phòng nhân sự gồm những bộ phận nào? Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận là gì? Hãy cùng...
12