Chương trình đào tạo

Khoá Học Emotional Intelligence

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Xác định và vận dụng được 5 chức năng của trí thông minh cảm xúc trong công việc
 • Biết cách phân loại các cảm xúc chính, cơ bản của con người từ đó có các phương pháp quản lý và tác động theo hướng tích cực
 • Nhận thức toàn diện hơn về bản thân và sẵn sàng đương đầu với thử thách.
 • Quản trị sự căng thẳng, làm chủ cảm xúc của bản thân và đồng nghiệp
 • Xây dựng được phong cách lãnh đạo của bản thân dựa trên trí tuệ cảm xúc

ĐỐI TƯỢNG: Các cấp quản lý tại doanh nghiệp

THỜI GIAN: Khoá học triển khai trong 1 ngày/lớp

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 20 – 25 học viên/lớp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Module 1: Nhận thức về trí tuệ cảm xúc

 • Nhận thức về trí tuệ cảm xúc: Bức tranh người lãnh đạo sử dụng trí tuệ cảm xúc. Các dạng cảm xúc và một số đặc điểm. Phân biệt EQ/IQ/SQ
 • Vai trò của trí tuệ cảm xúc: Trí tuệ cảm xúc giúp nâng cao chất lượng các mối quan hệ, cải thiện hiệu suất công việc và gia tăng khả năng lãnh đạo. Nghiên cứu tình huống doanh nghiệp điển hình
 • 5 thành tố của Trí tuệ cảm xúc: Sự tự nhận thức, Làm chủ bản thân, Tạo động lực, Khả năng thấu cảm, Kỹ năng xã hội

Module 2: Trí tuệ cảm xúc dành cho nhà lãnh đạo

 • Lãnh đạo cảm xúc và lãnh đạo trí tuệ cảm xúc: Phân biệt sự khác nhau giữa người lãnh đạo cảm xúc và người lãnh đạo sử dụng trí tuệ cảm xúc
 • Cách thức lãnh đạo đội nhóm bằng trí tuệ cảm xúc: Sự trung thực và tự tin, Khả năng thích nghi và tự điều chỉnh, Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, Thấu cảm với nhân viên bằng hành động, Khả năng xây dựng và đạt được mục tiêu, Xây dựng phong cách lãnh đạo của bản thân dựa trên trí tuệ cảm xúc
 • Quản trị hiệu quả: Nhận thức bản thân, Đồng cảm
Tác giả: NodeX