Chương trình đào tạo

Khoá Học Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Xây dựng khả năng thu hút, sự tin tưởng và lòng trung thành lớn hơn từ đội ngũ, tổ chức
 • Thể hiện năng lực tích cực và xoa dịu sự căng thẳng
 • Có năng lực thuyết phục, tạo ảnh hưởng, vượt qua sự phản kháng để tạo ra sự thay đổi tích cực trong tổ chức
 • Khuyến khích, tạo động lực và truyền cảm hứng cho đội ngũ cùng hành động tạo kết quả
 • Hỗ trợ – định hướng giúp đội ngũ vượt qua các tình huống khó khăn để cùng phát triển đạt được mục tiêu của tổ chức

ĐỐI TƯỢNG: Các cấp quản lý tại doanh nghiệp

THỜI GIAN: Khoá học triển khai trong 1 ngày/lớp

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 20 – 25 học viên/lớp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Module 1

 • Tiếng nói của Nhà lãnh đạo hiệu quả: quá khứ và hiện tại
 • Nhận diện năng lực lãnh đạo hiệu quả thông qua khả năng truyền đạt tạo ảnh hưởng
 • Tạo thông điệp hấp dẫn truyền cảm hứng cho hành động và tạo ra kết quả
 • Tạo sức mạnh của sự truyền đạt trong diễn thuyết

Module 2

 • Dẫn đầu – tạo ảnh hưởng
 • Định hướng điều người quản lý muốn người khác thực hiện
 • Gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác hành động
 • Huấn luyện, tư vấn và kèm cặp để cải thiện hiệu suất trong đội ngũ và tổ chức
Tác giả: NodeX