Khoá học "Người truyền lửa kỷ nguyên 4.0"

Khoá học “Lãnh đạo kỷ nguyên 4.0” của Nodex được xây dựng trên thực tế kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp kết hợp với bộ môn Tâm lý học, với Chuyển đổi số sẽ đem đến công cụ hữu ích dành cho Quản lý cấp trung trong quản trị con người, am hiểu về công nghệ và tạo động lực làm việc cho đội ngũ phát triển và hạnh phúc trong kỷ nguyên 4.0 này.

Mục tiêu khoá học

Xác định rõ chân dung nhà quản lý trong kỷ nguyên 4.0

Sở hữu công cụ quản lý tài chính, giao việc, đánh giá hiệu quả công việc

Cải tiến kỹ năng huấn luyện nhân viên hiệu quả, tăng hiệu suất làm việc cho đội nhóm và phòng ban

Biết cách phân loại các cảm xúc chính, cơ bản của con người từ đó có các phương pháp  quản lý và tác động theo hướng tích cực

Nhận thức toàn diện hơn về bản thân và sẵn sàng đương đầu với thử thách

Quản trị sự căng thẳng, làm chủ cảm xúc của bản thân và cấp dưới 

Biết phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên thế hệ Gen Z thế nào?

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học