Khoá học "Trí tuệ cảm xúc dành cho Nhà quản lý"

Khoá học “Trí tuệ cảm xúc – Quản trị hiệu quả” của Nodex được xây dựng trên thực tế công tác quản lý kết hợp với bộ môn Tâm lý học sẽ đem đến công cụ hữu ích dành cho Quản lý cấp trung trong quản trị con người, tạo động lực làm việc cho đội ngũ phát triển và hạnh phúc.

Mục tiêu khoá học

Phân biệt/ nhận dạng được khái niệm, vai trò của trí thông minh cảm xúc đối với người lãnh đạo 

Xác định và vận dụng được 5 chức năng của trí thông minh cảm xúc trong công việc và quản lý con người.

Biết cách phân loại các cảm xúc chính, cơ bản của con người từ đó có các phương pháp quản lý và tác động theo hướng tích cực

Nhận thức toàn diện hơn về bản thân và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Quản trị sự căng thẳng, làm chủ cảm xúc của bản thân và cấp dưới 

Biết phương pháp Tạo động lực làm việc cho nhân viên phù hợp với mỗi cá nhân.

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học