Kỹ năng bán hàng online 4.0

Kỹ năng bán hàng online 4.0 là khóa học trong chuỗi các chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng, kết hợp giữa những kỹ năng bán hàng truyền thống và bán hàng trên nền tảng công nghệ, làm thế nào dễ dễ dàng trong việc chốt sales qua các kênh bán hàng online mà không cần tiếp xúc trực tiếp?

Mục tiêu khoá học

Tâm lý khách hàng và các yếu tố kích thích khách hàng mua hàng trực tuyến

Ưu/nhược điểm của bán hàng trực tuyến

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

Kỹ năng viết bài mô tả sản phẩm.

Kỹ thuật giao tiếp với khách hàng qua tin nhắn và điện thoại.

Kỹ thuật xử lý tình huống phản đối, khiếu nại của khách hàng.

Kỹ thuật chốt sales khi bán hàng trực tuyến.

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học