Kỹ năng chăm sóc khách hàng/bán hàng qua điện thoại

Chăm sóc khách hàng hiện nay đang là một bộ phận quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng như giữ chân khách hàng thân thiết và tìm kiếm khách hàng mới là điều không dễ dàng. Điều này đòi hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng phải có các kỹ năng cần thiết để có được dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội.

Mục tiêu khoá học

Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng

Yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ

Mong muốn của KH

Vai trò của nhân viên CSKH 

Quy trình chăm sóc khách hàng trực tiếp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các mẫu câu chuẩn 

Thái độ tích cực của một nhân viên chăm sóc khách hàng

Kỹ năng lắng nghe 

Kỹ năng truyền đạt 

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc 

Kỹ năng thuyết phục

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học