Liên hệ với chúng tôi

NodeX phục vụ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô thúc đẩy các mục tiêu phát triển nguồn lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và đem lại giá trị thiết thực cho xã hội bằng cách sử dụng dịch vụ Phòng Đào Tạo CETA và Phòng Nhân Sự HRP. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ lấy nhân sự làm trung tâm nhằm thúc đẩy một cách khéo léo hành trình chuyển đổi kinh doanh của khách hàng,  tiếp cận khách hàng cuối cùng và mở rộng kinh doanh.

Chi tiết liên hệ:

Gửi thông tin liên hệ
Trụ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Văn phòng Hồ Chí Minh