DỊCH VỤ NHÂN SỰ CHIA SẺ (HR SHARED SERVICE)

TUYẾN DỤNG Standard Premium
Xây dựng Mô tả công việc (JD) và kênh tuyển dụng phủ hợp với từng vị trí tuyển dụng.
Tư vấn mức lương theo khung lương thị trường.
Thiết kế banner/poster tuyển dụng theo mẫu của NodeX.
Đăng tin tuyển dụng, Search CV ứng viên theo yêu cầu, doanh nghiệp lựa chọn kênh tuyển dụng phủ hợp.
Liên hệ hẹn lịch mời phỏng vấn, phỏng vấn sơ loại. 
Phỏng vấn tuyển chọn (nếu Doanh nghiệp có nhu cầu).
Xây dựng bài test năng lực đầu vào online (IQ, giải quyết tình huống,...).
Trực tiếp thoả thuận lương với ứng viên.
Thông báo kết quả tuyển dụng - Chào đón nhân viên mới.
LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM    
Xây dựng nội quy lao động, công đoàn, thoả ước lao động tập thể.
Xây dựng thang bảng lương cơ bản.
Xây dựng Chính sách lương theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Nghiệp vụ tiền lương: tổng hợp chăm công, thưởng, phụ cấp; Tính lương.
Đăng ký mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc.
Tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký lần đầu.
Khai báo tăng giảm: nhân sự, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Đối chiếu quá trình, ngân sách đóng BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan chức năng.
Hỗ trợ để nhân sự được hưởng chính sách Hồ sơ ốm đau, thai sản.
Các khóa học khác