ĐẠI SỨ NHÂN SỰ

ĐẠI SỨ NHÂN SỰ Standard Premium
Hội nhập và chia sẻ văn hoá doanh nghiệp.  
Xây dựng Chương trình truyền thông nội bộ - gần kết nhân viên.  
Chăm sóc và đánh gía trải nghiệm của nhân viên.  
Cổng thông tin cung cắp các chính sách, quyền lợi được hưởng dành cho nhân viên qua Hotline, Zalo, Email  
Các khóa học khác