Phòng đào tạo CETA

là phòng đào tạo bên ngoài, đáp ứng chiến lược phát triển nhân sự, đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Phòng đào tạo CETA CETA

Phòng đào tạo CETA là một phòng đào tạo được triển khai tiên phong trên thị trường Việt Nam, được vận hành bởi đội ngũ giảng viên và đội vận hành dự án chuyên nghiệp. Một phòng đào tạo đem lại quá nhiều giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, cam kết song hành cùng doanh nghiệp, cùng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Creativity (Sáng tạo)
Creativity (Sáng tạo)

Mọi cấu thành phòng Đào tạo CETA đều được phát triển bằng phương thức, quy trình và nội dung giảng dạy sáng tạo.

Emotional Intelligence (Cảm xúc trí tuệ)
Emotional Intelligence (Cảm xúc trí tuệ)

CETA giúp bạn quản lý cảm xúc của chính bạn theo những cách tích cực để giảm bớt căng thẳng, giao tiếp hiệu quả, đồng cảm với người khác, vượt qua những thách thức, xoa dịu xung đột, tạo động lực làm việc cho đội ngũ.

Technology (Công nghệ)
Technology (Công nghệ)

Áp dụng công nghệ xuyên suốt trong toàn bộ dịch vụ của CETA như hệ thống quản lý học tập chuyên nghiệp giúp CETA chất lượng và nổi bật.

Achievement (Đạt được thành tựu)
Achievement

(Đạt được thành tựu)

Đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nhân sự, phát triển được nguồn lực chất lượng cao song hành cùng mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Phòng đào tạo CETA

CETA giúp gì cho

doanh nghiệp của bạn?

Nhiều công ty kỳ vọng vào một đội ngũ nhân sự có năng lực và chuyên nghiệp mang lại nhiều thuận lợi cho việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và tác động tích cực đến sự phát triển của tổ chức.

 

Tuy nhiên, thực tế là nhiều công ty đã không thể đặt mục tiêu và thực thi mục tiêu về việc xây dựng một không gian đào tạo chuyên sâu, đặc biệt là khi gặp hạn chế với nguồn ngân sách eo hẹp. Vấn đề được chú ý nhất là  tầm quan trọng của chiến lược đào tạo, lập kế hoạch các chương trình hành động chi tiết, được kiểm soát, giám sát và chấm điểm định kỳ, đánh giá kết quả họp tập và lộ trình thăng tiến cho nhân sự là điều mà nhiều công ty KHÔNG thể thực hiện.

 

Để triển khai được một nguồn nhân lực chất lượng - đáp ứng mục tiêu kinh doanh, hãy cùng với sự trợ giúp của NodeX - khám phá lý do tại sao phòng đào tạo CETA lại vô cùng cần thiết trong các công ty hiện nay.

CETA giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?
Lợi ích 01
Lợi ích 01

Giúp doanh nghiệp đào tạo và phát triển được đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Lợi ích 02
Lợi ích 02

Song hành triển khai mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp thông qua đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng.

Lợi ích 03
Lợi ích 03

Không cần xây dựng và phát triển bộ phận đào tạo trong tổ chức.

Lợi ích 04
Lợi ích 04

Toàn bộ hoạt động đào tạo nội bộ sẽ được CETA quản lý và vận hành.

Mục tiêu đạt được từ CETA

Khi vận dụng hiệu quả Phòng Đào Tạo CETA sẽ giúp cho việc kiểm soát và điều hành hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị trong Doanh nghiệp, qua đó sẽ giúp DN phát huy tối đa nguồn lực hiện có, đạt hiệu quả kinh doanh cao và tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường và đạt được các mục tiêu sau:

Mục tiêu đạt được từ CETA
Mục tiêu 01
Mục tiêu 01

Giải quyết vấn đề nguồn lực chất lượng cao của tổ chức.

Mục tiêu 02
Mục tiêu 02

Giúp nhân viên cải tiến chất lượng công việc và đạt mục tiêu bán hàng.

Mục tiêu 03
Mục tiêu 03

Thoả mãn nhu cầu phát triển của nhân viên trong tổ chức.

Mục tiêu 04
Mục tiêu 04

Quản lý lộ trình học tập, đánh giá sự phát triển của nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận.

Mục tiêu 05
Mục tiêu 05

Đề xuất phương án phát triển đội ngũ gắn với phát triển kinh doanh thông qua đào tạo.

Phương thức triển khai

Để triển khai thành công một phòng đào tạo bên ngoài, chúng tôi sử dụng tối thiểu 7 phương pháp, bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị, sẵn sàng cho hình thức phối hợp mới để đưa vào sử dụng trong quản lý hiệu quả.

Phương thức triển khai
Thuyết Trình
Thuyết Trình
Thảo Luận Nhóm
Thảo Luận Nhóm
Phân Tích
Phân Tích
Nghiên Cứu Trường Hợp
Nghiên Cứu Trường Hợp
Giám Sát
Giám Sát
Báo Cáo
Báo Cáo
Đề Xuất Cải Tiến
Đề Xuất Cải Tiến
Quy trình triển khai phòng đào tạo CETA
KHẢO SÁT
KHẢO SÁT
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
TRIỂN KHAI
TRIỂN KHAI
BÁO CÁO
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN
  • Phân tích nhu cầu đào tạo của Lãnh đạo - phòng ban - cá nhân 
  • Phân tích mục tiêu công việc 
  • Phân tích tác nghiệp (kỹ năng cần có)
  • Phân tích dựa trên đánh giá nhân viên

Khách hàng đã

biết và tin dùng Nodex

Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex
Khách hàng đã biết và tin dùng Nodex

LMS software LMS

LMS software

Phòng đào tạo CETA sử dụng phần mềm Quản lý học tập – LMS với nhiều tính năng chuyên nghiệp như Quản lý lộ trình học tập, được học 15 – 20 bài học kỹ năng mềm có sẵn trên hệ thống, học viên được sắp xếp và tham gia các bài học hiệu quả. Phần mềm với các tính năng dành cho học viên, giảng viên nội bộ, các cấp quản lý của doanh nghiệp.

LMS software
Doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?
  • Quản lý lộ trình học tập 
  • Các bài học kỹ năng mềm miễn phí 
  • Xây dựng bài giảng cho giảng viên 
  • Ngân hàng đề thi 
  • Báo cáo dành cho quản lý