Cộng đồng (Community)
Cộng đồng (Community)

Chúng tôi thực hiện các hoạt động, chương trình thiện nguyện góp phần vào việc xây dựng một xã hội tươi đẹp hơn. Một số chương trình tập trung vào cộng đồng của chúng tôi như sau:

- Với mong muốn "Chia sẻ nụ cười hạnh phúc tới trẻ em, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn", các cá nhân trong NodeX đều chung tay để thực hiện các chương trình đóng góp hàng năm.

- Chúng tôi xây dựng những dịch vụ chất lượng góp phần vào thành công của các doanh nghiệp

- Chúng tôi giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ, tạo môi trường cho các bạn đến thực tập và học tập

Cộng đồng (Community)
Cộng đồng (Community)

Chúng tôi thực hiện các hoạt động, chương trình thiện nguyện góp phần vào việc xây dựng một xã hội tươi đẹp hơn. Một số chương trình tập trung vào cộng đồng của chúng tôi như sau:

  • Với mong muốn "Chia sẻ nụ cười hạnh phúc tới trẻ em, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn", các cá nhân trong NodeX đều chung tay để thực hiện các chương trình đóng góp hàng năm.
  • Chúng tôi xây dựng những dịch vụ chất lượng góp phần vào thành công của các doanh nghiệp
  • Chúng tôi giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ, tạo môi trường cho các bạn đến thực tập và học tập
Phúc lợi (Wellbeing)
Phúc lợi (Wellbeing)

Chế độ phúc lợi của NodeX được xây dựng và cải tiến hàng năm. Với NodeX, Nhân viên sẽ được đảm bảo những quyền lợi tốt dành cho người lao động, được chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần. Chúng tôi có những chương trình định kỳ cùng nhau, được đào tạo, được tham gia những chương trình trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện nội bộ, khám sức khoẻ, những chương trình tập thể chất, những hoạt động dã ngoại, teambuilding...

Môi trường (Environment)
Môi trường (Environment)

Với mong muốn bảo vệ hành tinh tươi đẹp của chúng ta, NodeX xây dựng những chương trình bảo vệ môi trường:

- Văn phòng không giấy (hạn chế tối đa việc in ấn đến 50%)

- Tham gia các hoạt động vệ sinh cộng đồng

- Tổ chức những buổi thảo luận về bảo vệ môi trường định kỳ

Related news

Data is updating