Tin tức

Sự Tinh Tế Của Lãnh Đạo Tình Huống: 4 Mô Hình Chính

Lãnh đạo tình huống, một phương pháp quản lý linh hoạt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp với mức độ phát triển của những người được lãnh đạo. Với bài viết này, NodeX sẽ giúp bạn tìm hiểu về 4 phong cách lãnh đạo trong mô hình lãnh đạo tình huống, mang đến cái nhìn sâu sắc về cách các nhà lãnh đạo có thể hiệu quả khai thác các chiến lược này để nâng cao hiệu suất nhóm và đạt được các mục tiêu tổ chức.

Lãnh Đạo Tình Huống Là Gì?

Khởi Nguyên và Sự Phát Triển

Phát triển bởi Tiến sĩ Paul Hersey và Ken Blanchard vào cuối những năm 1960, lãnh đạo tình huống (Situational Leadership) là một mô hình lãnh đạo dựa trên tình huống, điều chỉnh phong cách lãnh đạo theo năng lực và mức độ sẵn sàng của người theo dõi.

Bản Chất Của Mô Hình

Mô hình này dựa trên nguyên tắc rằng không có một phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất cho mọi tình huống. Lãnh đạo hiệu quả phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, bao gồm nhiệm vụ, những người tham gia và mức độ trưởng thành của họ.

Giới Thiệu 4 Phong Cách Lãnh Đạo Trong Mô Hình Lãnh Đạo Tình Huống

Mô hình lãnh đạo tình huống -NodeX
4 Mô Hình Lãnh Đạo Trong Lãnh Đạo Tình Huống – Nguồn: The Center for Leadership Studies

1. Phong Cách Chỉ Đạo (S1)

Đặc Điểm Nổi Bật

 • Hướng dẫn mạnh mẽ, hỗ trợ ít
 • Các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định và truyền đạt chúng một cách rõ ràng
 • Thích hợp khi nhóm cần sự rõ ràng và hướng dẫn cụ thể

Áp Dụng

 • Trong giai đoạn đầu của dự án hoặc khi đối mặt với nhiệm vụ mới
 • Khi cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng và cụ thể

2. Phong Cách Huấn Luyện (S2)

Đặc Điểm Nổi Bật

 • Hướng dẫn mạnh mẽ, hỗ trợ cao
 • Các nhà lãnh đạo không chỉ đưa ra quyết định mà còn khuyến khích sự tham gia và phản hồi từ nhóm
 • Tạo môi trường học tập và phát triển chuyên môn

Áp Dụng

 • Khi nhóm đã có nền tảng kỹ năng nhưng vẫn cần sự khích lệ và hỗ trợ để phát triển
 • Trong các giai đoạn phát triển nghề nghiệp của nhân viên

3. Phong Cách Hỗ Trợ (S3)

Đặc Điểm Nổi Bật

 • Hướng dẫn ít, hỗ trợ nhiều
 • Các nhà lãnh đạo tạo điều kiện để nhóm tự ra quyết định
 • Nhấn mạnh vào việc xây dựng động lực và tự tin cho nhóm

Áp Dụng

 • Khi nhóm đã nắm vững kỹ năng nhưng cần thêm sự tự tin để đạt hiệu quả cao nhất
 • Để khuyến khích sự tự lập và sáng tạo trong nhóm

4. Phong Cách Ủy Quyền (S4)

Đặc Điểm Nổi Bật

 • Hướng dẫn ít, hỗ trợ ít
 • Các nhà lãnh đạo giao quyền hoàn toàn cho nhóm, cho phép họ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm
 • Thích hợp khi nhóm đã độc lập và có khả năng tự quản lý

Áp Dụng

 • Đối với các nhóm đã có kinh nghiệm, có khả năng tự chủ cao
 • Để thúc đẩy đổi mới và sự tự chủ trong quyết định

Ứng Dụng Hiệu Quả 4 Phong Cách Lãnh Đạo Tình Huống

Đánh Giá Mức Độ Trưởng Thành Của Nhóm

Việc nhận biết năng lực và sự sẵn sàng của nhóm là yếu tố then chốt để chọn lựa phong cách lãnh đạo phù hợp. Những đánh giá và điều chỉnh thường xuyên là cần thiết để đáp ứng các thay đổi trong động lực nhóm và điều kiện bên ngoài.

Lợi Ích của Lãnh Đạo Linh Hoạt

 • Tăng cường hiệu quả của nhóm
 • Cải thiện tinh thần và sự tham gia của thành viên
 • Thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng và năng lực của nhân viên

Thách Thức Trong Lãnh Đạo Tình Huống

Khó Khăn Trong Triển Khai

 • Yêu cầu các nhà lãnh đạo phải thật sự tỉnh táo và có khả năng đánh giá nhanh chóng và chính xác.
 • Khó khăn trong việc thành thạo nhiều phong cách lãnh đạo để đảm bảo phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Rủi Ro Khi Áp Dụng Không Đúng

 • Việc đánh giá không chính xác về mức độ trưởng thành của nhân viên có thể dẫn đến việc sử dụng phong cách lãnh đạo không phù hợp, làm giảm hiệu quả công việc.

Lãnh đạo tình huống cung cấp một khung công tác linh hoạt, nếu được áp dụng một cách chính xác, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của nhà lãnh đạo và hiệu suất nhóm. Bằng cách hiểu và triển khai các phong cách lãnh đạo một cách thích hợp, các nhà lãnh đạo có thể đảm bảo rằng họ đang cung cấp đủ sự hướng dẫn và hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong nhóm. Khả năng thích ứng này là yếu tố then chốt để định hình và điều hướng các bối cảnh phức tạp của các tổ chức hiện đại.

Lãnh đạo tình huống - NodeX

Câu Hỏi Thường Gặp về Lãnh Đạo Tình Huống

Lãnh đạo tình huống là gì?

Lãnh đạo tình huống là một mô hình lãnh đạo linh hoạt, khuyến khích việc điều chỉnh phong cách lãnh đạo dựa trên mức độ phát triển của các cá nhân được lãnh đạo.

Có bao nhiêu phong cách trong lãnh đạo tình huống?

Có bốn phong cách lãnh đạo chính trong mô hình lãnh đạo tình huống: Chỉ đạo, Huấn luyện, Hỗ trợ, và Ủy quyền.

Khi nào một nhà lãnh đạo nên sử dụng phong cách ủy quyền?

Phong cách ủy quyền hiệu quả nhất khi các thành viên trong nhóm có kỹ năng cao, động lực và có khả năng làm việc độc lập.

Lãnh đạo tình huống có thể áp dụng trong mọi loại tổ chức không?

Có, lãnh đạo tình huống có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hay ngành nghề.

Những thách thức chính khi thực hiện lãnh đạo tình huống là gì?

Những thách thức chính bao gồm việc đánh giá chính xác mức độ trưởng thành của nhóm và thành thạo nhiều phong cách lãnh đạo để đảm bảo cách tiếp cận đúng đắn trong mỗi tình huống.

Tác giả: NodeX