Vị trí tuyển dụng

Cộng tác viên viết Content Marketing

171 – 175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
Kinh nghiệm: Từ 01 năm kinh nghiệm
Bằng cấp: Không yêu cầu
Ứng tuyền Tìm hiểu thêm

Trường phòng kinh doanh

171 – 175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
Kinh nghiệm: Từ 02 năm kinh nghiệm
Bằng cấp: Đại học
Ứng tuyền Tìm hiểu thêm

Nhân viên Kinh doanh

171 – 175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
Kinh nghiệm: Từ 06 tháng kinh nghiệm
Bằng cấp: Cao đẳng
Ứng tuyền Tìm hiểu thêm

Nhân viên Editor

171 – 175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
Kinh nghiệm: Từ 06 tháng kinh nghiệm
Bằng cấp: Cao đẳng
Ứng tuyền Tìm hiểu thêm