Khoá học "Kỹ năng đàm phán"

Đối với nhiều chuyên gia, kỹ năng thách thức nhất trong kinh doanh là đàm phán. Điều này có thể là do nó có yếu tố xung đột, cạnh tranh và mặc cả mà nhiều người cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, đàm phán cũng liên quan đến giao tiếp, hợp tác và thỏa hiệp. Chúng có thể được sử dụng như những chiến lược tích cực và hiệu quả để tìm ra con đường dẫn đến sự đồng thuận mà phương pháp khác bỏ lỡ. Nghệ thuật đàm phán của NODEX mang lại bản chất của đàm phán, từ những gì thực sự xảy ra.., từ những gì cần nói, nói như thế nào cho đến những điều tốt hơn là không nên nói ra.. khóa đào tạo này mang lại.

Mục tiêu khoá học

Hiểu rõ hơn về các nguyên tắc cơ bản, quy trình đàm phán có hệ thống 

Có khả năng cải thiện vị trí của họ trong một cuộc đàm phán

Nhận biết phong cách đàm phán khác nhau 

Phát triển các chiến lược và kỹ thuật dễ áp dụng để ngăn chặn sự phản đối.

Giá trị dành cho khách hàng

Đào tạo chuyên nghiệp

Mô hình đào tạo hiện đại - CETA

Quy trình đào tạo khác biệt

Giảng viên chuyên nghiệp

Cộng đồng giảng viên kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

20 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và nhân sự

Chuyên gia trong tâm lý học - trí tuệ cảm xúc và quản trị con người

Hình ảnh trải nghiệm tại khóa học