Truyền thông

NodeX chính thức là hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – VAFIE

Mới đây, NodeX được công nhận là một trong những hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – VAFIE

 

Giấy chứng nhận Công ty TNHH NodeX Asia là hội viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - VAFIE

Giấy chứng nhận Công ty TNHH NodeX Asia là hội viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – VAFIE

 

Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đổi tên Cục Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Club FDI).

 

Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – VAFIE vừa tổ chức lễ kết nạp thành viên mới trong đó có NODEX. Trong buổi lễ bầu cử, đại diện lãnh đạo trung tâm VAFIE đã chào mừng các thành viên mới, đồng thời thông báo cụ thể về chức năng, hoạt động của VAFIE để các thành viên mới nắm được nhằm tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo do VAFIE tổ chức. 

 

NodeX – Công ty TNHH NodeX Asia là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phòng đào tạo và phòng nhân sự cho các doanh nghiệp. Trong đó, phòng đào tạo CETA, phòng nhân sự HRP, Đại sứ nhân sự, Khóa kỹ năng mềm là một trong các dịch vụ chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát triển đội ngũ chất lượng cao.

 

Trở thành hội viên của VAFIE, NodeX sẽ đưa dịch vụ đến gần hơn với nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam, song hành và góp phần cùng thành công của họ.

 

 

Tác giả: NodeX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *