Sơ đồ Tổ chức

Sơ đồ Tổ chức

Ban điều phối dự án: dầy dặn kinh nghiệm vận hành dự án. Trưởng ban điều phối có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự, BPO, 10 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và thành viên là các chuyên gia nhân sự trong các tập đoàn đa quốc gia.

Giám đốc vận hành: nhiều kinh nghiệm trong quản lý vận hành dự án nhân sự. 12 năm kinh nghiệm quản trị nhân sự và 8 năm kinh nghiệm quản lý vận hành BPO.

Trưởng bộ phận vận hành dự án: kinh nghiệm quản lý dự án và quản trị nhân sự. Kinh nghiệm 6 – 7 năm trong ngành BPO.