Sự dịch chuyển của thị trường lao động trong điều kiện tự động hóa

15/10/2022

Với sự phát triển của lực lượng lao động. Môi trường làm việc, quản lý và doanh nghiệp đang dần được thay thế bởi những công nghệ, biến động nhân khẩu và kể cả sự thay đổi khí hậu

Trong đó sự biến đổi trên thị trường lao động khiến một số người chuyển đổi việc làm và thay đổi ngành nghề. Một số do những sự cố tạm thời, bị cắt giảm do những giới hạn gây ra do Covid -19. Trong khi một số ngành nghề chỉ tạm thời bị đình trệ, một số lại biến mất vĩnh viễn. Cho dù lý do là gì thì những xáo trộn như vậy vẫn dẫn đến một số người phải trải qua một thời gian thất nghiệp trước khi có thể quay trở lại như bình thường hoặc có những thay đổi khác hơn. Tuy nhiên, vẫn sẽ có trường hợp một số người sẽ vĩnh viễn không thể kết nối với thị trường lao động và sống trong tình trạng thất nghiệp. Đồng thời với một số ngành nghề không có nhiều lựa chọn chuyển mình sẽ dẫn đến việc trở nên lỗi thời. ILO năm 2021 đã khảo sát một số cụm ngành nghề. Các nghề dựa trên những đặc trưng riêng từ nhiệm vụ, năng khiếu, trình độ đơn giản cũng như việc duy chuyển giữa những công việc đó, để đưa ra những bằng chứng gián tiếp về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi.

Bình luận
Danh sách nhận xét
Tin tức khác
Ngày nay, các nền tảng công nghệ nhân sự đã trở thành một bước đột phá cho công việc trong ngành...
Năm 2021, nhiều khủng hoảng toàn cầu nổ ra, đặc biệt là đại dịch Covid làm đứt đoạn một số...
Định biên nhân sự là gì? Cách xây dựng định biên nhân sự hiệu quả? Định biên nhân sự hiệu...
Phòng nhân sự là gì, các công việc chính của phòng nhân sự? Phòng nhân sự trong doanh nghiệp có chức...
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì? Khi nào doanh nghiệp cần đào tạo và phát triển nguồn...
Đánh giá nhân sự là gì? Cần chú ý gì để đánh giá nhân sự hiệu quả? Đánh giá nhân sự hiệu...
HR là gì? Các vị trí công việc của HR? Nhiệm vụ của bộ phận HR là gì? Dịch vụ phòng nhân sự HRP...
Đánh giá nhân sự là gì? Các tiêu chí đánh giá nhân sự? Sử dụng dịch vụ phòng nhân sự HRP từ...
Phòng nhân sự gồm những bộ phận nào? Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận là gì? Hãy cùng...
Phòng nhân sự là gì? Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào? Hãy cùng...