Truyền thông

Truyền thông nói gì về Bà Lương Tú Anh – CEO Công ty TNHH NodeX Asia?

Bà Lương Tú Anh đã được truyền thông đưa tin về sự nghiệp và những kết quả đạt được trong suốt quá trình khởi nghiệp trong 10 năm.

Dưới đây là một số bài báo viết về Bà Lương Tú Anh:

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bao-nguoi-lao-dong-to-chuc-toa-dam-tang-hieu-qua-ket-noi-dao-tao-voi-tuyen-dung-20221108105658992.htm

https://nhadautu.vn/ceo-nodex-asia-nganh-bat-dong-san-nghi-duong-thieu-nhan-luc-co-chuyen-mon-va-ky-nang-tot-d70737.html

https://nhadautu.vn/giai-phap-doi-tac-nhan-su-cho-khu-cong-nghiep-d68577.html

https://nhadautu.vn/giai-phap-doi-tac-nhan-su-cho-khu-cong-nghiep-d68577.html

https://baodautu.vn/doanh-nhan-luong-tu-anh-giam-doc-cong-ty-co-phan-bpo-mat-bao-ham-muon-chinh-phuc-dinh-cao-d51566.html

https://www.matbao.com/en-US/Tin-tuc/Tin-tuc-cong-ty/CEO-Mat-Bao-BPO-Khoi-nghiep-can-co-%C4%91am-me-va-chap.aspx

https://tienphong.vn/luong-tu-anh-tag134145.tpo

https://doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/khoi-nghiep-cung-tham-vong-dan-dau-nganh-dich-vu-thue-ngoai-1076574.html

https://doanhnhansaigon.vn/chan-dung-doanh-nhan/10-doanh-nhan-tre-khoi-nghiep-xuat-sac-2016-1071236.html

https://phunuvietnam.vn/tim-huong-di-tu-nhung-khoang-trong-thi-truong-26999.htm

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/print/tao-moi-truong-ho-tro-khoi-nghiep-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-207613.html 

Tác giả: NodeX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *