Truyền thông

NodeX Ký kết hợp tác với VietED

NodeX & VietED đồng ý hợp tác cung cấp, phân phối sản phẩm/dịch vụ của đôi bên cho khách hàng vào 18/11/2022 tại TPHCM.

 

Với mục tiêu xây dựng phòng đào tạo và phòng nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp, NodeX đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VietED – đơn vị cung cấp, kinh doanh phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến cho dịch vụ phòng đào tạo CETA của NodeX. 

 

Trong đó, NodeX Asia là nhà cung cấp giải pháp dịch vụ phòng đào tạo và phòng nhân sự bên ngoài, phát triển nguồn lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, với kinh nghiệm 20 năm trong ngành nhân sự, đào tạo và phát triển con người.

 

Về phía VietED cung cấp giải pháp chuyển đổi số đào tạo chất lượng cao, giúp nhanh chóng số hoá lĩnh vực đào tạo cho Doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục: LotusLMS, LotusDigital.

 

Với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác, NodeX thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững và phấn đấu trở thành công ty đầu tư và xúc tiến kinh tế hàng đầu Việt Nam bằng việc không ngừng huy động các nguồn lực chất lượng cao trong nước và quốc tế cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội kích hoạt các dịch vụ phòng đào tạo và phòng nhân sự thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng trong khu vực.

Tác giả: NodeX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *