Chương trình đào tạo

05 KHOÁ HỌC CẦN NHẤT GIÀNH CHO NGÀNH IT

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

 • Thúc đẩy doanh số BÁN HÀNG
 • Trí tuệ cảm xúc dành cho Quản lý
 • Kỹ năng kết hợp NHÓM thành công
 • Lãnh đạo chuyển đổi
 • Tư duy chuyển đổi

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • Tư duy thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế
 • Tăng doanh thu và hiệu quả
 • Tăng sức mạnh tập thể và làm việc nhóm
 • Tăng kỹ năng quản lý hiệu quả

NODEX KHÁC BIỆT

 • Nội dung được xây dựng dành riêng cho doanh nghiệp
 • Đội ngũ giảng viên hơn 20 năm kinh nghiệm
 • Chương trình đào tạo Quốc tế từ Canada của PECB

Vì sao nên chọn NodeX?

Tác giả: NodeX