Chương trình đào tạo

05 KHOÁ HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ

CÁC KHOÁ HỌC:

Lãnh đạo chuyển đổi
Tư duy chuyển đổi
Quản trị doanh nghiệp hiệu quả
Quản trị tài chính hiệu quả
Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  • Nâng tầm năng lực Quản trị
  • Điều chỉnh tư duy linh hoạt thích ứng
  • Sáng tạo và ứng dụng chiến lược hiệu quả

NODEX KHÁC BIỆT

  • Nội dung được xây dựng dành riêng cho doanh nghiệp
  • Đội ngũ giảng viên hơn 20 năm kinh nghiệm
  • Chương trình đào tạo Quốc tế từ Canada của PECB

Vì sao nên chọn NodeX?

Tác giả: NodeX